1. ציורים, רישומים
    תחריטים 197423.06-22.10.2022
  2. חוליות
    עבודות מעיזבון אורי ליפשיץ10.11.2022-04.02.2023
  3. אורי ליפשיץ-בעד ההזיה23.02.23-15.05.23
  4. אבנר בן-גל22.06.2023-07.09.2023